artykuł nr 1

Informacja o wartości majątku za rok 2020

skan dokumentu raport o stanie majątku za rok 2020 Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach

 

artykuł nr 2

Informacja o wartości majątku za rok 2019

skan dokumentu z informacją o wartości majątku 2019

artykuł nr 3

Informacja o wartości majątku za rok 2018

artykuł nr 4

Informacja o wartości majątku za rok 2017