artykuł nr 1

Dyrektor Urzędu: Anna Wiśniewska

 pok. nr 11,  tel. (0-46) 874-25-23Kierownictwo Powiatowego Urzędu Pracy

1. Dyrektor w stosunku  do pracowników PUP dokonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

2. W  czasie nieobecności Dyrektora zastępstwo sprawuje wyznaczony kierownik działu.

3. Działalnością PUP kieruje Dyrektor i ponosi za nią odpowiedzialność przed Starostą.