artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: usługa szkoleniowa ABC przedsiębiorczości. Szkolenie realizowane w ramach projektu Młodzi na swoim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 6.2 PO KL.

Załączniki:
Załącznik117 KB
artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 07.02.2013 r. zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

Załączniki:
Zawiadomienie820 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu "ABC przedsiębiorczości" zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

obrazek
artykuł nr 4

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Załączniki:
Ogłoszenie345 KB
artykuł nr 5

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.02.2012 r. zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

Załączniki:
Zawiadomienie720 KB