artykuł nr 1

OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI
(stan prawny na dzień 1 stycznia 2009 r.)

http://www.psz.praca.gov.pl/main.php?do=ShowPage&nPID=867744&pT=details&sP=CONTENT,objectID,867779