Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Utworzony: 2021-05-31 | Zmodyfikowany: 2021-05-31 14:52

2. Kontrola zarządcza

oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020

Utworzony: 2021-04-23 | Zmodyfikowany: 2021-04-23 10:00

3. RAPORT DOSTĘPNOŚCI

RAPORT DOSTĘPNOŚCI

Do pobrania raport dostępności Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach

Utworzony: 2021-03-31 | Zmodyfikowany: 2021-03-31 09:12

4. wykaz majątku

Informacja o wartości majątku za rok 2020

Utworzony: 2021-03-31 | Zmodyfikowany: 2021-03-31 09:10

5. wykaz majątku

Informacja o wartości majątku za rok 2017

Utworzony: 2018-08-30 | Zmodyfikowany: 2021-03-31 09:06

6. Kontrole przeprowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzezinach w latach 2018 - 2020

Kontrole przeprowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzezinach w latach 2018 - 2020

Kontrole przeprowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzezinach 2018 rok Lp. Organ prowadzący Kontrolę Data przeprowadzenia kontroli Temat kontroli Miejsce wglądu do protokołu PUP 1. Wojewoda Łódzki od 11.05.2018r. do 30.05.2018r. Realizacja przez PUP w Brzezinach zadań w zakresie: 1) instrumentów adresowanych do bezrobotnych do 30 roku życia, określonych w rozdziale 13d ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 66k - 66n) 2) realizacji porozumień dotyczących wykonywani...

Utworzony: 2019-04-03 | Zmodyfikowany: 2021-02-18 14:55

7. Zamówienia publiczne

Zaproszenie do składania ofert

Brzeziny, 16 października 2020 r. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30 000 euro Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach, 95-060 Brzeziny ul. Sienkiewicza 11 tel. ( 46) 874 25 23; fax ( 46) 874 11 80; e-mail: lobr@praca.gov.pl NIP 833 13 38 978; REGON 750 731 728 Tryb postępowania: Do niniejszego postępowania ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się - art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie je...

Utworzony: 2020-10-16 | Zmodyfikowany: 2020-10-16 10:32

8. Sprawozdania finansowe

bilans powiatowego urzędu pracy 2019

Bilans jednostki budżetowej rok 2019 do pobrania tutuaj

Utworzony: 2020-05-08 | Zmodyfikowany: 2020-05-11 10:30

9. Kontrola zarządcza

artykuł ID = 179 (bez tytułu)

Utworzony: 2020-04-27 | Zmodyfikowany: 2020-04-27 15:03

10. wykaz majątku

Informacja o wartości majątku za rok 2019

Utworzony: 2020-03-25 | Zmodyfikowany: 2020-03-25 18:06

11. Zamówienia publiczne

Plan postanowień o udzielenie zamówień rok 2020

Utworzony: 2020-01-21 | Zmodyfikowany: 2020-01-21 09:16

12. Informacja

Informacja

Obowiązek innformacyjny-RODO Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach informuje, że od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobow...

Utworzony: 2018-08-31 | Zmodyfikowany: 2019-10-31 08:24

13. Ogłoszenia

brak aktualnych naborów

Na dzień 2019-10-31 Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach nie prowadzi żadnego naboru

Utworzony: 2019-10-31 | Zmodyfikowany: 2019-10-31 08:12

14. Strona główna

Witamy na stronie BIP

Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach ul. Sienkiewicza 11 95-060 Brzeziny telefon 46 874-25-23, 46 833 21 70 fax (0-46) 874-11-80 e-mail lobr@praca.gov.pl,

Utworzony: 2006-05-28 | Zmodyfikowany: 2019-09-15 21:03

15. FORMULARZ INFORMACYJNY DLA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

FORMULARZ INFORMACYJNY DLA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

Obowiązek informacyjny -RODO -zamówienia publiczne Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Powiatowy Urząd Pracy w Brzezinach informuje, że od dnia 25 maja 2018 r. przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem ...

Utworzony: 2018-08-31 | Zmodyfikowany: 2019-07-09 15:01

16. Powiatowa Rada Rynku Pracy

Postępowanie w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Brzezinach na lata 20...

Utworzony: 2015-02-12 | Zmodyfikowany: 2019-05-17 15:53

17. Sprawozdania finansowe

artykuł ID = 175 (bez tytułu)

Utworzony: 2019-05-10 | Zmodyfikowany: 2019-05-10 10:12

18. Sprawozdania finansowe

sprawozdania finansowe za rok 2018

Utworzony: 2019-05-10 | Zmodyfikowany: 2019-05-10 09:48

19. Rejestry

artykuł ID = 14 (bez tytułu)

Rejestry prowadzone w Urzędzie: rejestr osób bezrobotnych rejestr osób poszukujących pracy rejestr czynności przetwarzania danych osobowych rejestr kategorii czynności przetwarzania - dostęp do rejestrów odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne r...

Utworzony: 2006-08-22 | Zmodyfikowany: 2019-05-06 14:59

20. Kontrola zarządcza

artykuł ID = 173 (bez tytułu)

Utworzony: 2019-04-30 | Zmodyfikowany: 2019-04-30 13:16