artykuł nr 1

bilans powiatowego urzędu pracy 2019

Bilans jednostki budżetowej rok 2019 do pobrania tutuaj

artykuł nr 2

sprawozdania finansowe za rok 2018

artykuł nr 3

Sprawozdanie finansowe za rok 2020

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 w formie dokumentu PDF
artykuł nr 4